Golikova Yuliya

Doctor of Optometry. Kyiv. Obolonsky avenue 12

Vashnivskiy Sergey

Ophthalmologist. Vinnitsya. Kotsyubyns'koho Ave, st. 11

Chekanova Inna

Ophthalmologist. Odesa. Preobrazhens'ka St, 42

Istomina Irina

Ophthalmologist. Vinnitsya. Kotsyubyns'koho Ave, st. 11

Yagelsky Boris

Optometrist. Odesa. Preobrazhens'ka St, 42

Gook Svetlana

Ophthalmologist. Vinnitsya. Pirogova st.

Semeniuk Svitlana

Ophthalmologist. Vinnitsya. Pirogova st.

Chembulat Alla

Ophthalmologist. Odesa. Panteleimonivs'ka St, 76

Grigorash Valentina

Ophthalmologist. Vinnitsya. Pirogova st.

Panchenko Olha

Ophthalmologist. Vinnitsya. Soborna st. 81

Zhmutskaya Elena

Ophthalmologist. Vinnitsya. Pirogova st. 27

Holub Nataliia

Ophthalmologist. Vinnitsya. Soborna st. 81